dini ndonjë markë e pavarur që promovon arsim të tillë si këto? planifikoni të botoni kurse diku tjetër? apo mendoni se keni mbaruar me të?